Home / Tag Archives: Bài chắn GamVip

Tag Archives: Bài chắn GamVip

Chia sẻ về những niềm vui cùng bài chắn GamVip

Nhận diện các quân bài Trên quân bài của bài chắn được viết phần bên phải là phần số , phần bên trái là phần chữ . Như vậy để nhận mặt nhanh các quân bài thì trước hết bạn nên nhận mặt các số trước từ nhị đến cửu. Tham khảo: Gamvip Bộ chắn bao gồm 100 cây được rút ra từ 120 cây của bộ Tổ Tôm (bỏ đi 20 cây là nhất văn,nhất vạn, nhất sách, thang thang). Trong đó có 4 cây “chi chi” còn lại 96 cây, số cây còn lại này đều có một nguyên tắc …

Read More »